Procreate + Silhouette Studio (Business Edition)

I detta inlägg försöker jag att summera min arbetsmetodik för hur jag gör en färdig skärfil av en bild. Sidan kommer att uppdateras med mer information och fler bilder.

Procreate

Ändra storleken på bilden

Det första man vill göra är att öka storleken på den bild man vill förbättra. Detta görs under Inställningar / Canvas / Crop and Resize.

 1. Börja med att dra in marginalerna så att du får bort onödig yta i bilden.
 2. Ändra nu storleken på bilden under Settings. Sätt storleken till minst 4000 px för den längsta sidan (viktigt är att aktivera “Resample canvas”).

Skapa lager

 1. Ändra orginalbildens genomskinlighet. Detta gör du genom att trycka på ‘N’ till höger om lagret. Lås sen lagret genom att dra lagret åt sidan och välj “Lock”. Detta gör att du inte av misstag råkar rita på orginallagret.
 2. Välj en penna som är gjord för “inking”. Denna håller skarpa konturer och ger bäst resultat.
 3. Skapa nu ett nytt lager där du ritar i alla konturer. Enklast är att använda en färg som står i kontrast mot bilden du ska förbättra (t.ex. röd).
 4. Byt färg på dina “röda” linjer den färgen du vill ha. Detta gör du genom att klicka på lagret och där välja “Alpha lock”, och därefter “Fill layer”.
 5. När du är klar skapar du ett nytt lager för den näst mörkaste färgen. Detta lager ska ligga ovanför det svarta “detaljlagret”.
 6. Dra ner opaciteten på lagret till nånstans mellan 60-70%. Detta gör att du kommer att kunna se den svarta linjen under det färgfält du nu ska skapa.
 7. Rita nu grovt runt det område du vill skapa ett färgfält för. Denna linjen ska ligga in över de svarta linjerna. För att fylla den ytan drar du in “färgen” och släpper den inringade ytan.
 8. Återställ opaciteten till 100% när du är klar och flytta ner lagret under det svarta lagret.
 9. Fortsätt sen med nästa färg.

Lagerna du skapar ska ligga i ordningen från ljusast färg i botten upp till svart lager överst, och det är denna ordningen som vi sen kommer att pressa vinylen i.

Exportera bilden från Procreate

När bilden är klar är det dags att flytta över varje lager för sig till Silhouette Studio.

 1. Välj lagret du ska exportera samt bakgrundslagret (dölj alla andra lager!).
 2. Under Inställningar (skiftnyckeln) välj Share / PNG, och välj därefter hur du vill få över din bild/lager till din dator (t.ex. till dig själv via Facebook Messenger).
 3. Fortsätt på samma sett med alla lager.

Silhouette Studio

Importera bilden till Silhouette Studio

Nu är det dags att läsa in våra färdiga lager till Studio.

 1. Skapa ett nytt lager i ett nytt dokument. I första lagret vill du lägga en referensbild som visar hur den sammasatta bilden kommer att se ut. Dra denna bild utanför arbetsytan och dra ner storleken till lagom storlek. Lås lagret med “hänglåset” i lagerverktyget. Detta lager kommer vi sen att använda för att plocka ut rätt färger för respektive lager.
 2. Skapa nu ett lager per färglager och namnge dem (t.ex. färgens namn). Dessa lager MÅSTE ligga i samma ordning som lagerna i Procreate!)
 3. Välj ett lager du vill arbeta med och importera din lagerfil (png) till denna. Du gör detta via Files / Merge (Filer / Sammafoga).
 4. Viktigt är att börja med att CENTRERA bilden du har läst in!!!
 5. Du kan nu skala om bilden innan du går vidare till nästa steg. Det viktiga om du väljer att göra detta är att ALLA importerade lagerbilder skalas till samma storlek!
 6. Kalkera lagret och ta sen bort bilden du har kalkerat. Välj den kalkerade banan och ge den rätt färg med hjälp av färgpipetten i färgverktyget uppe i övre vänstra hörnet. Plocka färgen från din referensbild. När du är klar kan du dölja lagret (ögat vid sidan om lagret).
 7. Repetera 3-6 för resterande lager.

Skapa referenspunkter

 1. Skapa ett nytt lager som du lägger högst upp.
 2. Lägg ut referenspunkter som ger dig ett stöd för placering av dina lager när du ska placera din utskurna vinyl när du ska pressa.

Skapa renslinjer

Renslinjer läggs runt våra kalkerade objekt och fungerar som en skyddsbarriär när vi ska rensa.

 1. Högerklicka på ett lager där du vill skapa renslinjer och skapa ett nytt lager i detta lager. Döp den till “renslinje”.
 2. Med hjälp av t.ex. polygonverktyget (den “kantiga åttan” under linjeverktyget till vänster) så skapar du nu en ram runt den del du vill skydda. Du kan även göra enskilda linjer som delar av ytan som ska rensas till mindre segment. Detta görs för att få mer hanterbara rensytor så att inte all vinyl ska dras av i ett enda sjok vilket underlättar om bilden är väldigt komplex med många små detaljer.
 3. När du är klar så döljer du hela färglagret och repeterar 2 för nästa färg.

När du är klar kommer dina lager att se ut så här:

Skär ut lager

Nu är det dags att skära ut sina lager.

 1. Välj REFERENSPUNTER + ett av dina färglager, och dölj alla andra.
 2. Markera allt (Ctrl+A) och kopiera dessa (Ctrl+C).
 3. Öppna en ny flik/dokument, och kopiera in 2 till detta (Ctrl+V).
 4. Plocka bort referenspunkter som ligger för långt ifrån din bild. Det räcker att behålla två punkter.
 5. Markera allt (Ctrl+A) i nya fliken och gruppera dessa (Ctrl+G). Detta gör att du inte råkar flytta något i förhållande till varandra.
 6. Om detta är tänkt för HTV så kom ihåg att spegelvända bilden!
 7. Flytta och rotera bilden så att den tar så lite plats som möjligt på arbetsytan. Detta gör du för att få så lite spill som möjligt.
 8. Om du planerar att skära ut denna filen fler gånger så kan du spara ner detta dellager till en separat fil (döp den till t.ex. “gubbe-01-gul.studio3, där siffran är i den ordning lagret skall pressas).
 9. Du är nu klar att skära ut.

Repetera för alla färglagerna.

 

 

H:P:X